MILJÖ POLICY

Ekologiskt, närproducerat, härproducerat och klimatsmart

Ekologiskt Vi på Skäralid gör löpande bedömningar av vad vi kan köpa in från ekologisk produktion. Vi vill kunna erbjuda bästa möjliga kvalitet och i största möjliga mån svenskt.

Närproducerat: Vi samarbetar med flertalet lokala leverantörer inom ett flertal kategorier som kött, bageri, frukt och grönsaker och försöker jobba utefter vad som finns tillgängligt efter säsong.

Härproducerat: Vi försöker göra så mycket vi kan och hinner från grunden, men visst köper vi in halvfabrikat också som färdigrökt skinka och vi tillverkar inte vår egen ost, fast det händer att vi ibland gör färskost.

Klimatsmart Fisk/skaldjur. Vi utgår från de riktlinjer som Världsnaturfonden anger i sin ”Fiskeguide”. Det innebär att vi inte har rödlistad fisk i vårt sortiment. vi väljer alltid msc-märkta produkter för ett hållbart fiske. Vi ställer krav på våra leverantörer och planerar våra inköp för att dra ner på antal transporter.

Minska matsvinnet – ett långsiktigt miljöarbete Visste ni att den mat vi äter, och den vi slänger, står för en betydande klimatpåverkan. Utsläppen måste minskas radikalt för att samhället ska nå de uppsatta klimat- och miljömålen. Matsvinnet motsvarar omkring en tredjedel av all mat som produceras i världen.

Fordon:  Våra bilar är antingen helel eller hybrider. Att köra klimatsmart är en självklarhet för oss i en nationalpark. Vår helelbil kör vi catering med och den släpper varken ut NO2, partiklar eller buller. Vi tycker det är viktigt att ligga i framkant när det gäller miljöfrågor.

Övrigt miljötänk i restaurangen Våra rengöringsmedel är svanen märkta, möbler svensktillverkade av svensk bok. Restaurangen värms upp med bergvärme och Närvarostyrd belysning på flera ställen inomhus.
Vi jobbar aktivt med frågor för ett hållbart samhälle och en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Detta genomsyra hela vår verksamhet.